Kurumsal kimlik çalışması nedir?

Kurumsal kimlik, bir işletmenin dış dünyaya tanıttığı görsel ve sözlü unsurların bütünüdür. Logo, renkler, tipografi, kartvizit gibi unsurlarla oluşturulan bu kimlik, işletmenin benzersizliğini ve değerlerini yansıtır.

Kurumsal kimlik, işletmeler için çok önemlidir çünkü:

  1. Marka Kimliği Oluşturur: Kurumsal kimlik, markanın kendine özgü ve tanınabilir bir kimlik oluşturmasını sağlar.

  2. Güvenilirlik Sağlar: İyi bir kurumsal kimlik, işletmenin güvenilirliğini artırır.

  3. Marka Tanıtımında Etkili Rol Oynar: Kurumsal kimlik, markanın reklam ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılan araçların temelini oluşturur.

  4. Çalışan Bağlılığını Artırır: İyi bir kurumsal kimlik, çalışanların şirkete olan bağlılığını artırır ve motivasyonlarını yükseltir.

  5. Müşteri Sadakatini Artırır: İyi bir kurumsal kimlik, müşterilerin markaya bağlılığını artırır.

Kurumsal kimliğin içerisinde neler bulunur ?​

Logo: İşletmenin sembolü olan logo, kurumsal kimliğin temel unsurlarından biridir. Logo, işletmenin benzersizliğini ve karakterini yansıtır.

Kartvizit: İşletmenin temel iletişim bilgilerini içeren kartvizit, kurumsal kimliğin önemli bir parçasıdır. Kartvizit, işletmenin logo, renk ve tipografi kullanımını yansıtır.

Broşür: İşletmenin ürün veya hizmetlerini tanıtan broşürler, kurumsal kimliğin materyal olarak kullanıldığı bir araçtır.

Renkler: İşletmenin belirlediği renkler, kurumsal kimlikte önemli bir yer tutar. Renkler, markanın kişiliğini ve duygusal etkisini yansıtır.

Web Sitesi,antetli kâğıt gibi markanızı simgeleyecek ve tanıtacak, marka kimliğinizi sürdüren her türlü unsur kurumsal kimliğin içerisinde yer alabilir.